Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického

...

Jednou z povinností doktoranda na dennom štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave je absolvovať zahraničný študijný alebo pracovný pobyt

...

23. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 7.5.2019

Slávnostným vyhlásením výsledkov bola 25.4.2019 ukončená Univerzitná liga Košice 2019, kde boli ocenené najlepšie tímy a zároveň aj najlepší hráči

...