24. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 6.5.2020 netradične ONLINE

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického

...

23. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 7.5.2019

Slávnostným vyhlásením výsledkov bola 25.4.2019 ukončená Univerzitná liga Košice 2019, kde boli ocenené najlepšie tímy a zároveň aj najlepší hráči

...

42. ročník „POHÁR REKTORA“

medzifakultné športové súťaže

25. – 27. 03. 2019