Po 2-ročnej kovidovej prestávke sa znova uskutočnil Futbalový turnaj o Majstra TUKE v telocvični na B. Nemcovej, a tak ako naposledy v roku 2019, aj

...

Milí absolventi, kolegovci, spolužiaci a spolužiačky, zainteresované strany,

PHFkári zo široka a ďaleka…

26. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 5.5.2022 už prezenčne!

švoč22hp2

Oznamujeme zamestnancom a študentom EU v Bratislave, že od 14. 3. 2022 bude na EU v Bratislave prebiehať nasledovný režim:

Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa pripája k Výzve Rady vysokých škôl zo dňa 9.2.2022

...

25. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 4.5.2021 opäť ONLINE

švoč25 2020 2021 a

Opäť online aj v tomto

...