Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

FERANECOVÁ, Adela, Ing., PhD.
FERANECOVÁ, Adela, Ing., PhD.
Katedra finančného riadenia podniku
(materská dovolenka)
(Maternity leave)
odborná asistentka
T11/6a
+421 55 722 3251
...

Vyučované predmety / Modules

 • Dane podnikateľských subjektov
  / Taxes of business entities
 • Daňové systémy
  / Tax systems
 • Podnikové financie
  / Business finance

AAA SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Tax Systems and Taxation in the International Context. Reviewers: Šárka Vilamová, Adriana Csikósová. 1st Edition. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. 216 s. [11,06 AH]. ISBN 978-80-248-4198-4.

AAB SIMONIDESOVÁ, Jana - BESLEROVÁ, Stela - BOSÁK, Martin - ČONKOVÁ, Monika - FERANECOVÁ, Adela - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - HVASTOVÁ, Jozefína - KMEŤOVÁ, Oľga - LAJOŠ, Branislav - MANOVÁ, Eva. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1.

BCI MANOVÁ, Eva - NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - FERANECOVÁ, Adela. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov : príprava na štátnu skúšku. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Anna Bánociová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 265 s. [11,19 AH]. ISBN 978-80-225-4361-3.

BCI SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3.

ADM FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - MEHEŠ, Marek - SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - BLAŠČÁK, Pavel. Possibilities of harmonization of direct taxes in the EU. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 2, s. 191-199 online. I-16-110-00.

ADM SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - REMIÁŠ, Peter. Tax Incentives in the Countries of the Visegrad Four. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 115-123.

Oblasť výskumu / Research area

 • dane / taxes
 • účtovníctvo / accounting
 • financie / finance

Projekty / Projects

 • VEGA 1/064/10 Zhodnotenie dopadu hospodárskej krízy na výkonnosť priemyselných podnikov na Slovensku
 • Mladých vedeckých pracovníkov 2330262 PERFECT (PERFORMANCE & EFFICIENCY INDICATORS)
 • Mladých vedeckých pracovníkov I-13-112-00 V.I.P (Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR)
 • Mladých vedeckých pracovníkov I-15-109-00 Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy

Odborné zameranie

 • Finančné zdravie podniku, Predikcia bankrotu, Medzinárodné daňové systémy, Daňová harmonizácia
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?