Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

GONTKOVIČOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
GONTKOVIČOVÁ, Barbora, Ing., PhD.
Katedra obchodného podnikania
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami (materská dovolenka)
Coordinator for students with specific needs (Maternity leave)
odborná asistentka
T11/12
+421 55 722 3245
...

Vyučované predmety

 • Marketing Manažment,
 • Metódy vedeckej práce,
 • Distribučné systémy a logistika

ADM   Duľová Spišáková, Emília - Gontkovičová, Barbora – Hajduová, Zuzana. Education from the perspective of the Europe 2020 strategy: the case of Southern countries of the European Union. In Economics and sociology. ISSN 2071-789X, vol. 9, no. 2 (2016), pp. 266-278.

ADE     Gontkovičová, Barbora. The Host country attractiveness from perspective of selected FDI indices . In Interdisciplinarity in theory and practice: journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. ISSN 2344-2409, no. 9 (2016), pp. 57-61.

ADE     Gontkovičová, Barbora - Duľová Spišáková, Emília . The Necessity of employee education. In Modern management review. ISSN 2300-6366, vol. 20, no. 1 (january - march 2015), pp. 131-141.

ADE     Dugasová, Barbora - Bartóková, Ľudmila. E-Learning - The Opportunity For SMEs. In Erenet Profile. ISSN 1789-624X, vol. 8, no. 2 (2013), pp. 33-43.

AFC     Gontkovičová, Barbora – Mihalčová, Bohuslava – Pružinský, Michal. Youth unemployment - current trend in the labour market? In Procedia economics and finance: 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. Holandsko: Elsevier B.V., 2015. ISSN 2212-5671, vol. 23 (2015), pp. 1680-1685.

Oblasť výskumu

 • atraktivita krajín pre priame zahraničné investície
 • ľudský kapitál
 • vzdelávanie
 • podnikateľské prostredie
 • trh práce

 

Projekty

 • VEGA 1/0708/14 Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch.
 • VEGA 1/0892/13 Vplyv hospodárskej krízy na členské krajiny Hospodárskej a menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti
 • VEGA 1/1046/11 Ekonomická efektívnosť pri zabezpečovaní verejných služieb v obciach s rôznym počtom obyvateľov v SR
 • VEGA 1/0630/10 Regionálny trh práce v podmienkach hospodárskej recesie
 • Medzinárodný projekt 4088/B/H03/2011/40 Intelektuálny kapitál ako stimul rozvoja informačnej spoločnosti.

Špecifické odborné spôsobilosti

 • pedagogické vzdelanie absolvovaním kurzu Vysokoškolská pedagogika
 • absolvovanie kurzu Manažérstvo kvality výučby na vysokých školách
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?