Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

SIMONIDESOVÁ, Jana, Ing., PhD.
SIMONIDESOVÁ, Jana, Ing., PhD.
Katedra finančného riadenia podniku
Vedúca katedry, predsedníčka akademického senátu
Head of the Department, Chairman of the Academic Senate
odborná asistentka
T11/16A
+421 55 722 3290
...

Vyučované predmety / Modules

 • Dane podnikateľských subjektov / Taxation of business entities
 • Daňové systémy / Tax systems

AAA   SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Tax Systems and Taxation in the International Context. Reviewers: Šárka Vilamová, Adriana Csikósová. 1st Edition. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. 216 s. [11,06 AH]. ISBN 978-80-248-4198-4.

AAB   SIMONIDESOVÁ, Jana - BESLEROVÁ, Stela - BOSÁK, Martin - ČONKOVÁ, Monika - FERANECOVÁ, Adela - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - HVASTOVÁ, Jozefína - KMEŤOVÁ, Oľga - LAJOŠ, Branislav - MANOVÁ, Eva. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1.

BCI     SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3.

ADM   SIMONIDESOVÁ, Jana - MANOVÁ, Eva - STAŠKOVÁ, Slavomíra. Societas Europaea as a new form of enhancement the quality of business from the perspective of the application of tax optimization. - Registrovaný: SCOPUS. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 171-175 online. I-15-109-00.

ADM   FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - MEHEŠ, Marek - SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - BLAŠČÁK, Pavel. Possibilities of harmonization of direct taxes in the EU. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 2, s. 191-199 online. I-16-110-00.

ADM   SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - REMIÁŠ, Peter. Tax Incentives in the Countries of the Visegrad Four. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 115-123.

ADN   MANOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - LUKÁČ, Jozef - SIMONIDESOVÁ, Jana - KUDLOVÁ, Zuzana. Position of the Chosen Industrial Companies in Connection to the Mining. - Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2018, vol. 23, no. 2, pp. 132-140 online. VEGA 1/0515/18, KEGA 031/TUKE-4/2016.

ADF  SIMONIDESOVÁ, Jana. Environmentálne dane a poplatky v podmienkach SR a EÚ. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 2, s. 94-100.

ADF  MANOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Evaluation of Macroeconomic Position of Chosen EU Countries. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 80-90.

ADF   MANOVÁ, Eva - ČULKOVÁ, Katarína - SIMONIDESOVÁ, Jana - CSIKÓSOVÁ, Adriana. European Society As a Legal Form of Business From the View of Value Added Tax. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 85-100 online. VEGA 1/0310/16.

BDF SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Daňové reformy vo svete. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 1, s. 4-14 online.

Oblasť výskumu / Research area

 • dane podnikateľských subjektov
  / taxation of business entities
 • daňové systémy
  / tax systems

Projekty / Projects

 • VEGA 1/0292/13 Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ. 
 • VEGA  1/0121/10 Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov.
 • VEGA 1/3809/06 Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia.
 • IG 300016/06 Leasingové financovanie dlhodobého majetku v procese makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ.
 • VEGA 1/2582/05 Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po vstupe do EÚ
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?