V intenciách výzvy Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2020 na zaujatie stanoviska k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“, sa k tomuto zásadnému dokumentu, predstavenému Ministerstvom financií Slovenskej republiky, vyjadruje aj Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „Akademický senát PHF EU“).

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa

10.11.2020

  v miestnosti A17 / v rámci MS Teams
na Podnikovohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,
sa uskutočnia
tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

Central Europe Connect 2021

Predstavitelia SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a EUBA spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho piatu edíciu, ktorá odštartuje 15. marca 2021. Posledné dve edície sme vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu organizovali online, avšak nasledujúcu jarnú edíciu už plánujeme opäť organizovať v tradičnej prezenčnej forme. Pevne veríme, že nám to epidemická situácia budúci rok umožní.

Dňa 6.10.2020 sa Ekonomická univerzita v Bratislave stala majstrom vo futbale na Letnej univerziáde SR v Žiline,

pričom oporou víťazného futbalového mužstva boli a úspešne reprezentovali EUBA aj naši 2 študenti:

1. Michal Vilkovský - 2. roč. FRP (strelec 1 gólu)

2. Marek Zlacký - 3. roč. EaMP MI

Svetoznáma manažérska súťaž Global Management Challenge (GMC), do ktorej sa zapája celosvetovo viac ako 30 krajín sveta, už pozná v rámci národného finále Slovenskej republiky svojho víťaza.  V celoslovenskej konkurencii obstál najlepšie tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach  (BPB crew) v zložení Bc. Stanislava Baricová, Bc. Miroslava Barkóciová a Bc. Veronika Persáková.

Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility letného semestra akademického roka 2020/2021.

logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
 
 Termín:
 31. október 2020

Okrem uvedeného je aktuálne otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Academic Exchange Service) do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022 - termíny sú rôzne. Bližšie info nájdeš v prehľade štipendií DAAD na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.