Na dnešnom slávnostnom vyhodnotení súťaže Slovenskej komory daňových poradcov - Regionálnej rady Košice o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti daní - vyhlásili prácu Bc. Adama Liszkaia a vedúcej práce doc. Ing. Jany Simonidesovej, PhD. za tretiu najlepšiu diplomovú prácu. Srdečne gratulujeme!

Dňa 02. 05. 2024 sa konalo 28. fakultné kolo Študentskej vedeckej práce ŠVOČ. Aj napriek nečakaným výzvam sa chceme poďakovať našim odvážnym študentom 1. ročníka na Pedagogickom pracovisku PHF EU v Michalovciach, Karin Karamanovej a Gabrielovi Dobranskému.