Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility v akademickom roku 2021/2022.

Central Europe Connect Termín:
12. február 2021
ERASMUS+ zahraničná stáž
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
Termín:
15. február 2021
ERASMUS+ mobilita študentov
(štúdium v zahraničí) 
Termín:
19. február 2021
ERASMUS+ KA107
(štúdium mimo krajín EÚ)
Termín:
19. marec 2021
Partnerské univerzity
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Termín:
19. marec 2021
ERASMUS+ absolventská stáž
(stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
Termín:
30. apríl 2021